กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นายรณชัย  แดนนารินทร์
นายรณชัย แดนนารินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางทิพากร  ใจเที่ยง
นางทิพากร ใจเที่ยง
นักวิชาการศึกษา
นางคำพลอย  ชุ่มวงค์
นางคำพลอย ชุ่มวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางฉันทนา คำซาว
นางฉันทนา คำซาว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบญญาทิพย์  บุญตา
นางสาวเบญญาทิพย์ บุญตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรำไพ  บุญตา
นางรำไพ บุญตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลำดวน มินทะนา
นางสาวลำดวน มินทะนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิรัญญา  บุญตา
นางสาววิรัญญา บุญตา
พี่เลี้ยงเด็ก
นายจงเจตน์  บุญตา
นายจงเจตน์ บุญตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชวัลนุช  สายฟั่น
นางสาวชวัลนุช สายฟั่น
พี่เลี้ยงเด็ก
นางนงคราญ  เนตรใส
นางนงคราญ เนตรใส
จ้างเหมาบริการ แม่บ้านศพด.
นางสาวอภิสรา อุปครุฑ
นางสาวอภิสรา อุปครุฑ
จ้างเหมาบริการ การเงินและบัญชี
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615