กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
_______________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  มาตรฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง    
     -  มาตรฐานการให้บริการ  doc120181212033020.doc   13-11-2561  8
  ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต    
     -  ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต  ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต   19-11-2561  23
     -  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ   12-11-2561  3
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว    
  แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน    
     -  แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   12-11-2561  2
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต    
     -  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562   09-01-2562  5
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
     -  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น   20-06-2561  3
  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
     -  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   17-06-2561  1
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
     -  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2560-2562  1แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2560-2562 2แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2560-2562    11-10-2559  0
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ปก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 21 ส่วนที่ 22 ประกาศใช้แผน   12-02-2561  0
  คำสั่ง    
     -  คำสั่งรักษาราชการแทน  คำสั่ง   03-09-562  3
  แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต    
     -  แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 2559 - 2561  doc120190923035908.pdf doc220190923035908.pdf doc320190923035908.pdf doc420190923035908.pdf   23-09-2560  0
 หน้า 1 | 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615