กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
_______________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี คู่มืองานธุรการ คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท   24-06-2561  67  4
2   บทลงโทษผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  doc120180605065102.pdf   05-04-2561  90  6
3   ฮั้ว คืออะไร?  doc120180605064731.pdf   14-03-2561  89  10
4   วิธีการร้องเรียนปัญหาการทุจริตต่อสำนักงาน ป.ป.ช.  doc120180605064302.pdf   10-03-2561  83  4
5   วิธีการสังเกตการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารของรัฐ  doc120180605064032.pdf   10-03-2561  80  4
6   แผ่นพับต่างๆ  แผ่นพับใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก แผ่นพับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผ่นพับอันตรายจากกล่องโฟม และถุงพลาสติก   24-09-2560  34  0
7   คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   20-06-2560  47  5
8   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  มาตรฐานการบริการสาธารณะ   24-05-2560  44  1
9   โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล    08-12-2559  116  0
10   ประเภทของ อบต.    08-12-2559  102  0
11   อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ    08-12-2559  103  0
12   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล    08-12-2559  119  0
13   อบต. คืออะไร    08-12-2559  110  0
14   องค์การบริหารส่วนตำบล    08-12-2559  113  0
 หน้า 1 | 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615