กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิมด้วยการลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชื่นใหม่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี E-BIDDING  doc120190628021744.5   02-05-2562  64  1
2   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิมด้วยการลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี E-BIDDING  doc120190628021627.2   02-05-2562  62  0
3   ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เดิมที่ชำรุดด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งผง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธี e-bidding  doc120190627092006.3   02-05-2562  67  5
4   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562   28-11-2561  72  4
5   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน  doc120190620073833.pdf   28-06-2561  64  3
6   โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างทางพื้นที่การเกษตรด้วยผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายบวกก่อ บ้านชื่น หมู่ที่ 4  ประกาศ เอกสารสอบราคา ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ   27-03-2561  122  43
7   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างทางถนนลาดยางผิวจราจร  doc120190620074104.pdf   10-11-2560  63  2
8   โครงการซ่อมสร้างทางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งศรีทอง ถึง บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา ตำบลกองควาย  ประกาศ เอกสาร e-bidding ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ   10-11-2560  123  55
9   แผนการจัดหาพัสดุ 2561  doc120180117030254.xlsx   03-10-2560  183  105
10   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ อบต.ทุ่งศรีทอง  ประกาศ เอกสาร e-bidding ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ   25-09-2560  133  34
11   เปิดเผยราคากลางและประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดชุมชนฯ บ้านทุ่งผง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120180621025329.pdf doc220180621025329.pdf   20-06-2560  118  27
12   เปิดเผยราคากลางและประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดชุมชนฯ บ้านชื่น หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120180621025126.pdf doc220180621025126.pdf   20-06-2560  80  35
13   เปิดเผยราคากลางและประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลาดทับถนน คสล.เดิม บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120180621024838.pdf doc220180621024838.pdf   31-05-2560  81  13
14   เปิดเผยราคากลางและประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120180621024330.pdf doc220180621024330.pdf   20-04-2560  79  68
15   เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำพาน บ้านทุ่งผง หมู่ที่ 3  ห้วยน้ำพาน ม.3   14-03-2560  143  235
16   เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารหอถังสูง คสล.สูง 9 เมตร ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดบ้านทุ่งผง หมู่ที่ 3  อาคารหอถังสูง   16-01-2560  148  18
17   เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอีแร้งโดยคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านชื่น หมู่ที่ 4  หนองอีแร้ง ม.4   04-01-2560  159  20
18   เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยนาฮิ้นโดยคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 2  ห้วยนาฮิ้น ม.2   04-01-2560  141  103
19   เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยไม้บงโดยคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านชื่น หมู่ที่ 4  ห้วยไม้บง ม.4   04-01-2560  110  97
20   ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ลานคอนกรีต ทางเดินทางเท้า และรางระบายน้ำ คสล. ศพด. อบต.ทุ่งศรีทอง  doc120170719080147.pdf   07-01-2559  144  42
 หน้า 1 | 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615