กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 มุมอาเซียน
 จดหมายข่าว
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55110 

หมายเลขโทรศัพท์ 054718937

หมายเลขโทรสาร  054718937

Email : tst174.3@gmail.com

           facebook : https://www.facebook.com/thungsrithong

        ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงสา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสาเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

        ทิศเหนือ ติดกับตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ,ตำบลนาซาว , ตำบลสวก อำเภอเมือง

ทิศใต้ ติดกับตำบลปงสนุก , ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา

1.2 เนื้อที่ ประมาณ 91.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,459 ไร่

1.3ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงสลับพื้นที่ราบมีลำห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1.4จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเจริญ

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผง

หมู่ที่ 4 บ้านศรีนาชื่น

หมู่ที่ 5 บ้านชื่นใหม่

1.5ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,534 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 1,260คน หญิง จำนวน 1,274 คน ข้อมูลประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2562

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร./โทรสาร 0-5471-8937 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615